НОВА ОПРЕМА ЗА ПОЉОЧУВАРЕ У ОПШТИНИ БАЧ

Данас, 15. Марта у свечаној сали општине Бач нови ГПС уређаји уручени су пољочуварима из општине Бач. Уређаје је шефу пољочуварске службе Драгославу Златановићу предао председник општине Драган Сташевић и нагласио важност функционисања ове службе. Како је рекао, општина Бач располаже са великим површинама пољопривредног земљишта и веома је важно да пољочувари имају све услове за извршавање својих послова. Од 2014. године за ову службу набављено је 6 мопеда, 15 лампи, једно возило, фотоапарати, двогледи, трактор и малчери као и униформа и друга опрема.

Општина Бач ће наставити да улаже у рад ове службе јер је корист од рада пољочуварске службе заиста велика за све пољопривреднике наше општине, истакао  је Сташевић.

У протеклом периоду урађено је дигитално картирање пољопривредних површина и инсталирање навигационе опреме која ће у раду служити општинској служби за пољопривреду и посебно пољочуварској служби. Сада је набављено 6 ГПС уређаја који пољочуварима омогућавају брзо и лако проналажење задате парцеле и 1 уређај који служи за израчунавање пољопривредних површина. Циљ свих ових послова јесте унапређење управљања и боља контрола државног пољопривредног земљишта на територији општине Бач, смањење узурпације и модернизација рада управе.

НОВА ОПРЕМА ЗА ПОЉОЧУВАРЕ У ОПШТИНИ БАЧ
НОВА ОПРЕМА ЗА ПОЉОЧУВАРЕ У ОПШТИНИ БАЧ
НОВА ОПРЕМА ЗА ПОЉОЧУВАРЕ У ОПШТИНИ БАЧ
НОВА ОПРЕМА ЗА ПОЉОЧУВАРЕ У ОПШТИНИ БАЧ
НОВА ОПРЕМА ЗА ПОЉОЧУВАРЕ У ОПШТИНИ БАЧ
НОВА ОПРЕМА ЗА ПОЉОЧУВАРЕ У ОПШТИНИ БАЧ