НОВА СРЕДСТВА ЗА УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ

Јуче, 14.06.у холу зграде Владе АП Војводине, у присуству потпредседника Покрајинске владе, гдина Ђорђа Милићевића, као и Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Вука Радојевића, обављено je свечано закључивање уговора о додели средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017.г. Општина Бач је и ове године учествовала на овом конкурсу расписаном од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и тим путем добила додатних 25.300.000 динара за намене уређења каналске мреже на својој територији. Укупна вредност предвиђених радова у Елаборату који је општина Бач израдила за радове у овој области у текућој години износи укупно 47.800.000 динара. Разлика, од одобрених средстава од стране Покрајине до овог износа, биће финансирана из буџета општине, односно од средстава прикупљених од закупа државног пољопривредног земљишта, како би се боље и квалитетније уредио атар и каналска мрежа на територији општине. Општина плански опредељује врло значајна средства за ове намене, јер редовно одржавање каналске мреже, уређење водопривредних објеката, и свеукупно унапређење хидромелиоративног система доводи до подстицања интензивније пољопривредне производње, смањења штетних последица од поплава, и развоја села у целости. Свечаном потписивању уговора, по овлашћењу председника општине Драгана Сташевића присуствовали су Јелена Ковачевић и Иван Ловас из Одељења за привреду, пољопривреду и економски развој.

НОВА СРЕДСТВА ЗА УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ
НОВА СРЕДСТВА ЗА УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ
НОВА СРЕДСТВА ЗА УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ