УСКОРО НОВА ОПРЕМА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ У БАЧУ

Учешћем на Конкурсу за финансирање посебног програма – пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини, расписаног од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Основној школи „Вук Караџић“ Бач, одобрена су средства ради реализације посебног програма.
Пројекат под називом „Опремање школске фискултурне сале“ у висини од 500.000,00 динара подразумева набавку нових кошева, опреме за скок у вис, лопти за бацање у даљ, обележивача терена, шведске клупа, конопаца за пењање, ниске греде и друге опреме и реквизита.
Спецификацију потребне опреме сачинио је Тим за школски спорт основне школе, у сарадњи са управом школе а подршку опремању дао је председник општине Бач Драган Сташевић нагласивши значај опремања јер би се уградњом нове спортске опреме у фискултурну салу обезбедили квалитетнији и безбеднији услови за рад, а извођење наставних и ваннаставних активности подигло на виши ниво.
Реализацијом пројекта корист ће осим ученика основне школе, имати и ученици Пољопривредне школе Бач, који за извођење наставе користе исти простор.