ОШ„ВУК КАРАЏИЋ“ ДОДЕЉЕНА ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Покрајински секретар за спорт и омладину, Дане Баста, уручио је данас уговоре о додели средстава за афирмацију школског и универзитетског спорта у АП Војводини и за организацију и учешће на међународним спортским такмичењима у 2022. години. Oве године je на конкурсу за финансирање програма афирмације школског и универзитетског спорта са шест милиона динара подржан 31 пројекат васпитно-образовних установа из Покрајине. Финансирани су пројекти и програми чији је циљ унапређење школског и универзитетског спорта, проширење понуде школских спортских секција и школских и универзитетских спортских такмичења.

Наша школа је добила 120 000 динара за набавку неопходне опреме за покретање шаховске секције.

„Ове године смо за учешће спортских организација на међународним такмичењима издвојили четири пута више новца него претходне године, a за школски спорт три пута више“, истакао је Баста и додао да Покрајинска влада и Покрајински секретаријат за спорт и омладину изузетно воде рачуна како о спорту генерално, тако и о школском спорту, који је база за касније постизање врхунских резултата.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ДОДЕЉЕНА ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ДОДЕЉЕНА ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ