ОБАВЕШТЕЊЕ

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач објавила је два јавна огласа:

1. Јавни Оглас ради давања у закуп непокретности – центра за сушење воћа и поврћа и хладњаче за воће и поврће са санитарно пословним објектом у Бачу

2. Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора

Пословни простори који су предмет издавања налазе се у свим насељеним местима општине Бач. Према донетој скупштинској одлуци, издаје се  7 објеката у Бачу, 2 објекта у Бачком Новом Селу и по један објекат у Бођанима, Вајској, Селенчи и Плавној.

На оба јавна Огласа понудеће се достављати писменим путем, док заинтересовани понуђачи своје понуде могу достављати закључно са 26. Јуном 2017, а све према условима наведеним у огласима. За све ближе информације обратити се  Јурају Јаворњику, руководиоцу Одељења за урбанизам – заштиту животне средине и имовинско правне послове ОУ Бач,  контакт телефон 021/770-075, локал 126 или 064/201-5354.