• НОВИ ТРОТОАР ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ
 • OПШТИНУ БАЧ СУ ПОСЕТИЛИ Проф. др ЗОРАН РАЈИЋ, ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДЕЛЕГАЦИЈА ШПАНСКИХ ИНВЕСТИТОРА.
 • У просторијама НАЛЕД-а председник општине Бач присуствовао састанку под називом „НА КАФИ СА ИНВЕСТИТОРОМ“
 • У Бачу је 23. октобра, одржан састанак на коме је представљен пројекат “Унапређење социјалног дијалога”, који финансира Европска унија у циљу придруживања платформи локалних Социјално-економских савета.
Штампа

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“

Директор: Бранко Чалић

Адреса: Бачка бр. 2, 21240 Бач

Телефон: +381 21 770-167

Ε-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.direkcija.bac.rs

 

ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ

Директор: Радислав Васић

Адреса: Маршала Тита бр. 73, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770 470

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.jkptvrdjava.rs

 

ЈП РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛЕТНОСТИ  “РАДИО БАЧКА“

Директор:  Александра Стојановић

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-575

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.radiobacka.com

 

ЈП СРЦ „БАЧКА ТВРЂАВА“

Директор:  Марко Стојић

Адреса:  Вука Караџића бб, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-445

 

УСТАНОВА „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ“

Директор: Светлана Продановић

Адреса:  Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-251

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

            Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ“

Директор: Дарко Војновић

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач

Телефон: +381 21 772-222

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.turizambac.com

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ

Директор: Виктор Везијак

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-777

Ε-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ

Директор: др Стево Панић

Адреса:  Бачка бр. 2, 21420 Бач

Телефон: +381 021 770-037

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.dz.bac.rs

 

Штампа

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

ЦЕНТАР ЗАСОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ

Центар за социјални рад општине Бач је јавна служба - установа социјалне заштите, која пружа услуге заштите деце и омладине, одраслих и старих лица.

Из категорије деце и омладине,  Центар пружа услуге заштите деце без родитељског старања (смештај у установу, у хранитељску породицу, реализација усвојења), социјално-материјално угрожене деце (спровођење материјалног обезбеђења породице), породице са поремећеним породичним односима (предлог суду о повери детета по раскиду ванбрачне или брачне заједнице), ометене у развоју (услуге професионалног оспособљавања, остваривање права на туђу негу и помоћ), са поремећајима у понашању (давање предлога суду о изрицању васпитне мере према малолетним починиоцима кривичних дела, реализација васпитне мере појачаног надзора органа старатељства).

Из категорије одраслих лица,Центар пружа услуге заштите лица са менталним или физичким инвалидитетом (смештај у институцију, признавање права на туђу негу и помоћ), као и материјално угроженим породицама (материјално обезбеђење породице).

Из категорије старих, Центар пружа услуге институционалног и породичног смештаја старих особа, спровођења материјалног обезбеђења породице, туђе неге и помоћи, ако је у питању лице са инвалидитетом. Поврх тога, старим лицима, као и свим лицима са инвалидитетом, Центар нуди услуге помоћи у кући и неге, преко јавних радова.

Проширена права из области социјалне заштите која се финансирају из општинског буџета подразумевају исплату једнократних новчаних помоћи лицима која се моментално нађу у стању социјалне потребе, надокнађивање трошкова сахране корисницима социјалне помоћи, трошкова опремања лица при смештају у установу, као и обезбеђивање социјалног становања у заштићеним условима у два објекта, са укупно 12 станова намењених избеглим лицима и домицилном становништву из осетљивих група.

Радно време: 

понедељак – петак, од 7,00 -14,30 часова, са пасивним дежурством ван радног времена у смислу двадесетчетворочасовне доступности СОС мобилног телефона полицији у случају насиља у породици.

Адреса: Трг др. Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач,

e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Контакт телефон: (021) 770-251

 

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (02.09.2010)

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (06.02.2012)

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (21.02.2013)

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (19.02.2013)

Штампа

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Зграда општине Бач у којој се врше одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом општине Бач.

Грађани учествују у вршењу послова  општине преко изабраних одборника у Скупштину  општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у складу са Уставом, законом, Статутом општине и актима  општине.

Органи Општине Бач су:

 • Скупштина Општине
 • Председник Општине
 • Општинско Веће
 • Општинска Управа

Поред органа општине Бач, у зграду општине смештене су и неке Републичке и покрајинске службе, као што су:

 • Републички Геодетски Завод - Служба за катастар непокретности,
 • Пореска Управа - Експозитура Бач,
 • Центар за социјални рад,
 • Национална служба за запошљавање,
 • Служба за здравствено осигурање,
 • Служба за пензијско-инвалидско осигурање,
 • Републичка Ветеринарска инспекција,
 • Републичка тржишна Инспекција,
 • Покрајинска санитарна инспекција,
 • Општински Суд у Бачкој Паланци - Одељење Суда у Бачу

 

 

Штампа

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА

 

в. д. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

дипл.прав. Тања Мијић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 132
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 Руководилац: Драган Предојевић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 150
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, БУЏЕТ И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

 Руководилац: Сања Јакић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 142
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац: Јелена Ковачевић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 146
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Штампа

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
РБ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МЕСТО
1 Сташевић Драган БАЧ
2 Колар Зденко СЕЛЕНЧА
3 Нићетин Сава БАЧ
4 Видић Марко ВАЈСКА
5 Кулаш Ивана БОЂАНИ
6 Милиновић Лела БАЧ
7 Микавица Бранко БАЧКО НОВО СЕЛО
8 Кочонда Јозеф СЕЛЕНЧА
9 Кондић Станко БАЧ
10 Дамјенић Радован БАЧ
11 Томшик Ален СЕЛЕНЧА
12 Плавшић Валерија БАЧ
13 Проводовски Јозеф СЕЛЕНЧА