ОГЛАСИ

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ У ОПШТИНИ БАЧ

Јавно комунално предузеће „Тврђава“ Бач  оглашава да прикупља понуде правних или физичких лица који су заинтересовани за пословно – техничку сарадњу ради обављање послова одржавања депоније комуналног отпада у општини Бач, која се налази у к.о. Бач.
Оглас је отворен до 15.03.2018. године у 10 часова Понуде приспеле након овог рока неће се разматрати.
За евентуалне додатне информације јавити се извршном директору предузећа  Војновић Дарку лично и ли на тел. 021 770 470, или мобилни 060 6816992

ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОЛОВНЕ МЕТАЛНЕ ОПРЕМЕ И НЕУПОТРЕБЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈКП „Тврђава“ Бач је на основу одлуке Надзорног одбора број 02-23/2018 од 31.01.2018. године донела Оглас о продаји половне металне опреме и неупотребљеног материјала.
Оглас је обликован у две целине, односно партије (I за метал и II за материјал). Понуде се могу поднети за једну или обе партије у истом коверту. 
Оглас остаје отворен до 12. марта 2018. године до 10 часова, након ког времена се приспеле понуде неће разматрати.

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач и то катастарске парцеле број 23 к.о. Бачко Ново Село, јавним надметањем

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бач

Расписан је оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бач у следећим катастарским општинама: Бач, Бачко Ново Село, Бођани, Плавна, Вајска и Селенча.

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач и то катастарске парцеле број 1643/4 и 1652/4 к.о. Бач, у улици Добровољачка у Бачу

Оглас за попуну радног места бр. 30-3-26/2017-IV-05 – раднице у вешерници у оквиру пројекта ''Помоћ у кући за старе и особе са инвалидитетом у општини Бач''

Објављено: 04.09.2017. године

Оглас за попуну радног места бр. 30-3-7/2017-IV-05 – координатор/киња на пројекту ''Помоћ у кући старима и особама са инвалидитетом у општини Бач''

Објављено: 04.07.2017. године

Pages