Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку

ШИФРА: 
БС-1
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: АНТОНИЈА ЧАПЕЉА
Радно место: заменик матичара
Телефон: 021/770-075 лок 148
E-mail: antonija.capelja@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Сврха административног поступка је упис, брисање или промена података у бирачком списку.
Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.
Бирач се уписује у бирачки списак према месту пребивалишта, стицањем пунолетства или на лични захтев.
Бирач се брише из бирачког списка због промене пребивалишта, смрти, губитка пословне способности или отпуста из држављанства Републике Србије.
Промене у бирачком списку (промена имена или презимена бирача, пребивалишта или личних података), су предуслов да би подаци били ажурирани са стварним стањем.
По окончању поступка, странка добија решење.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 207  (II спрат)

ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о јединственом бирачком списку, Упуство за спровођење закона о јединственом бирачком списку. Закон о избору народних посланика, Закон о националним саветима националних мањина.
НАПОМЕНА: 
Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак.
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: