Изводи из матичних књига венчаних

ШИФРА: 
ГС-2
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: НАДЕЖДА РАДИЋ
Радно место: матичар
Телефон: 021/770-075 лок 117
E-mail: maticna_sluzba@bac.rs

Име и презиме: ДРАГАНА МАНДИЋ
Радно место: заменик матичара
Телефон: 021/770-075 лок 117
E-mail: dragana.mandic@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Сврха административног поступка је добијање извода. На захтев странке која се обраћа Матичној служби, спроводи се законом прописан поступак издавања извода из Матичне књиге венчаних. По окончању поступка странка добија извод.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 207 (II спрат)

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 
Одмах
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о матичним књигама, Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
НАПОМЕНА: 
Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: