ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА ЗАПОШЉИВОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ У ОПШТИНИ БАЧ 2020-2023

Општина Бач, у складу са одредбама чл. 32. и 34. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), обавештава заинтересовану јавност о почетку израде Нацрта програма унапређења запошљивости и запошљавања младих у Општини Бач 2020 - 2023, у оквиру пројекта Подршка запошљавању младих у дунавском региону јужне Бачке који финансира ЕУ (ИПА 2014) кроз програм Подршке Европске уније активном укључивању младих, а који кофинансира Влада Републике Србије.

Планирано је да Нацрт програма буде израђен до септембра 2020. године. За потребе израде овог Програма биће формирана радна група, која ће се током процеса израде истог, консултовати са заинтересованим странама и циљним групама. Општина Бач ће заинтересованој јавности као и формираној радног групи представити налазе ex-post анализе претходнo важећих планских докумената у овој области као део полазних основа новог Програма.