ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ

Канцеларија за пољопривреду обавештава све заинтересоване да је Покрајински секретеријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао други Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2019.години.
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 80 % од укупно прихватљивих трошкова инвестиције. Махимални износ бесповратних средстава који се може доделити  је 3.500,00 динара по пчелињем друштву.
Право на потстицаје остварује физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства које је уписано у регистар и налази се у активном статусу.
Конкурс је отворен до утрошка средстава а закључно са 25.06.2019.године.
Текст конкурса се може пронаћи на сајту секретеријата, а све детаљније информације заинтересовани могу добити у канцеларији број  213 Општинске управе Бач .