ОБАВЕШТЕЊЕ !

Обавештавају се сви пољопривредници који су заинтересовани за закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа да је последњи рок за подношење захтева уторак 31.10.2017. године.Коверте са захтевима се предају на писарници општинске управе до 15:30 часова. За све информације подносиоци захтева се могу обратити служби за пољопривреду на телефон 021/770-075, локал 147 или у канцеларију бр. 213 на II спрату у згради општинске управе.

Право пречег закупа