ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЧ И НСЗ ЗА ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Општина Бач је објавила Јавни позив за реализацију програма стручне праксе на територији општине Бач. Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита. У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац  са територије општине Бач који припада јавном сектору. Јавни позив је отворен од 07.06. до 14.06.2019. године.

Текст јавног позива и образац пријаве можете преузети овде