ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЧ И НСЗ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА

Општина Бач је објавила Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на територији општине Бач, а на којима се ангажују незапослена лица. Јавни радови се спроводе у области: социјалне заштите  и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и природе. Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица са територије општине Бач имају: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре. Рок за достављање пријава је 21.06.2019, а пријава се предаје Испостави НСЗ у Бачу. Текст јавног позива и образац шријаве можете преузети овде