Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бач

Расписан је оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бач у следећим катастарским општинама: Бач, Бачко Ново Село, Бођани, Плавна, Вајска и Селенча.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12:00 сати, дана 11.12.2017. године
 
Јавно надметање за давање у закуп земљишта  одржаће се у згради КПЦ-Бач, улица и број: Трг Др З.Ђинђића бр 4., и то
1. К.О. Бач и Селенча дана 12.12.2017. године са почетком у 9:30 часова
2. К.О. Бачко Ново Село и Плавна и дана 13.12.2017. године са почетком у 9:30 часова
3. К.О. Вајска и Бођани дана 14.12.2017. године са почетком у 9:30 часова
 
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину можете преузети овде

КАРТЕ