ОДЛУКА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦА СА ДЕЦОМ

Скупштина општине Бач је на 20. седници одржаној дана 31.01.2019. усвојила Одлуку о финансијској подршци породица са децом, којом су у 2019. години предвиђене следеће пронаталитатне мере:

  • Право на једнократну новчану помоћ за рођено дете, која се исплаћује једнократно, у номиналном износу од 30.000,00 динара за прворођено и другорођено дете, односно, 50.000,00 динара за треће и свако следеће рођено дете у породици;
  • Право на новчану помоћ незапосленој мајци за рођено дете, које се исплаћује месечно, у износу од 10.000,00 динара, до годину дана живота детета, без обзира на редослед рођења детета;
  • Право на поклон прворођеном детету у 2019. години, у износу од 20.000,00 динара, које остварује родитељ детета са пребивалиштем на територији општине Бач чије дете је прво рођено у овој години;

Осим ових мера, овом одлуком утврђена су поред наведених и друга права, а која се обезбеђују средствима из буџета општине Бач, а то су :

- Право на бесплатан боравак у предшколској установи за треће и свако наредно дете, право на поклон ђацима првацима, право на бесплатне трошкове превоза ученика средњих школа и студената, право на бесплатне трошкове смештаја и исхране ученика и студената у ученичким и студентским домовима.