ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ

У понедељак, 9. маја 2022. године, у Бачу је одржана презентација  кредитних линија Развојног Фонда Војводине за правна лица, предузетнике и регистрована пољопривредна газдинства.

Кредитне линије које су биле презентовале односе се на улагања у обртна средства, производних инвестицијa већег обима, кредитирање туризма и руралног развоја, али и инвестиционих пројеката везаних за климатске промене. 
Сарадници Развојног фонда су посебно истакли кредитне програме који су повезани са конкурсима покрајинског секретаријата, на начин да је након реализације инвестиције могуће остварити рефундацију одређених трошкова, односно поврат уложеног износа у виду субвенције.
 
Једна од презентованих кредитних линија била је и она намењена за подршку IPARD програмима у привреди и пољопривреди.
После излагања, присутни су могли да се обрате представницима фонда за детаљније информације у вези кредита.