ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 08. октобра 2020. године, одржана је 3. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова.

Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: Секретар Скупштине Тања Мијић и заменик секретара Скупштине Јарослав Кућенич, помоћник председника Општине-Никола Вулетић, Наташа Будић , Ристо Старовић, Јелена Ковачевић, Оливера Мишан, Ивана Модић, Милан Иванић, Далибор Гајић- запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте.
Седницом је председавала заменица председника општине Бач, Марина Балабан.
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о додели Награде општине Бач за 2020. годину и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о додели посебног јавног признања општине Бач за 2020. годину и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о додели спортског признања општине Бач за 2020. годину и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог о допуни Одлуке о утврђивању накнаде за заснивање права службености на стварима у јавној својини општине Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
  • ДОНЕЛО ЈЕ РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка рада на положају вршиоца дужности начелника општинске управе Бач;
  • ДОНЕЛО ЈЕ РЕШЕЊЕ о постављењу Начелника општинске управе Бач;
  • ДОНЕЛО ЈЕ ОДЛУКУ о додели средстава намењених за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Бач за 2020. годину;
  • ДОНЕЛО ЈЕ ОДЛУКУ о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бач;
  • ДАЛО ЈЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени;

Након тога заменица председника Општине се захвалила присутнима и закључила седницу.
 

ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА