ОДРЖАНА 115. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 05. јуна 2019. године одржана је 115. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници је поред чланова Општинског већа, присуствовала и начелница општинске управе Бач, као и запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте. 

Седницом је председавао председник општине Бач Борислав Антонић.

Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

 • Утврдило је Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Бач за 2019. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Одлуке о Општинском већу општине Бач и упутило је Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Упутило је Предлог Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Бач и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Одлуке о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине Републике Србије на грађевинском земљишту у корист јавне својине општине Бач без накнаде и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Одлуке о допуни Одлуке о финансијској подршци породици са децом и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду општинске управе Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Решење о измени Решења о именовању чланова управног одбора Центра за социјални рад општине Бач и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова школског одбора Основне Школе „Вук Караџић “ Бач и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Донело је Правилник о измени Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују пси луталице;
 • Донело је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бач за 2019. годину

Након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОДРЖАНА 115. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 115. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 115. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА