ОДРЖАНА 151. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 01. јула 2020. године, одржана је 151. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова, по позиву председника општине Бач.

Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: Марина Балабан- директор туристичке организације у општини Бач, Зоран Атанасковић-директор Центра за социјални рад у Бачу, Оливера Мишан-руководилац Одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове, Анна Гутеша-руководилац Одељења за финансије и буџет, који су образложили предложене акте.
Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић.

Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

  • ДОНЕЛО ЈЕ ОДЛУКУ о престанку права коришћења на непокретности у јавној својини општине Бач;
  • ДАЛО ЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о зарадама, накнадама зараде и других примања запослених у УСР „Бачка Тврђава“ Бач;
  • ДАЛО ЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Туристичкој организацији општине Бач;
  • ДАЛО ЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији општине Бач;
  • ДАЛО ЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу „Тврђава“ Бач;

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.
 

ОДРЖАНА 151. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 151. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА