ОДРЖАН ЗАВРШНИ САСТАНАК ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА ПОВОДОМ КРЕИРАЊА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СРП “КАРАЂОРЂЕВО”

Представници Општинске управе и Туристичке организације општине Бач присуствовали су 08.05.2019. у Карађорђеву презентацији радне верзије Локалног Акционог Плана за Специјални резерват природе „Карађорђево“. Резултате досадашњег рада су свим присутнима представили проф. др Владимир Стојановић и проф.др Александра Драгин са Природно математичког факултета из Новог Сада.

Покрајински завод за заштиту природе одређен је за административног координатора резервата биосфере и партнер је на међународном пројекту coop MDD (Прекогранични програм управљања будућег резервата биосфере “Мура-Драва-Дунав” у пет земаља), чија је једна од активности креирање Локалног Акционог Плана за заштићена подручја дуж речног коридора “Мура-Драва-Дунав”, међу којима се налази и Специјални резерват природе “Карађорђево”.

Метода у процесу креирања Локалног Акционог Плана, заснована је на укључивању свих заинтересованих страна са територије општина Бачка Паланка и Бач, представника јавног и приватног сектора, као и локалне заједнице. Процес креирања је започет 2018. године, а интензивно се реализовао у периоду март-април 2019. године.

У складу са правилима пројекта, организован је завршни састанак на који су били позвани сви представници заинтересованих страна у процес креирања Локалног акционог плана, односно представници војне установе „Моровић“, општине Бач и Бачке Паланке, туристичке организације из поменуте две општине, месне заједнице у селима која се налазе у окружењу СРП „Карађорђево“, управљача ПП „Тиквара“, представници сектора водопривреде, цивилног сектора и Католичке цркве.

Пројектни тим Покрајинског завода за заштиту природе радио је у саставу: др Јадранка Делић, Марко Туцаков и Сара Павков.