ОДРЖАН ЈЕ ОТВОРЕНИ САСТАНАК О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Дана 03.04.2019. године са почетком у 12,00 часова у Свечаној сали општине Бач, одржан је отворени састанак о нацрту  Одлуке о измени  Одлуке о локалним комуналним таксама.

Запослени у општинској управи задужени   за израду текста нацрта Одлуке о измени  Одлуке о локалним комуналним таксама, том приликом презентовали су заинтересованим представницима јавности текст нацрта Одлуке о измени  Одлуке о локалним комуналним таксама.

Запослени који су били задужени за израду текста одговарали на питања заинтересованих представника јавности.

Предлог текста нацрта Одлуке о измени  Одлуке о локалним комуналним таксама, наћи ће се пред одборницима Скупштине општине Бач, на првој наредној седници Скупштине општине Бач.