Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (правна лица)

ШИФРА: 
ЛПА-4
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: МИЛИЈАНА САВИЋ
Радно место: порески инспектор
Телефон: 021/770-075 лок 145
E-mail: milijana.savic@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Уверење се издаје на основу увида у службену евиденцију података и имају својство јавне исправе. Лице које подноси захтев, уз исти доставља личну карту на увид, а уколико захтев подноси друго лице, неопходно је да у Захтев упише своје податке из л.к. и да достави пуномоћ издату од обвезника. Поступак за издавање пореског уверења покреће се по захтеву обвезника, његовог законског заступника, овлашћеног представника или пуномоћника. Уз захтев се прилаже и доказ о уплаћеној локалној административној такси.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 209 (II спрат)

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 
15 дана
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о општем управном поступку
НАПОМЕНА: 
Уколико лице поднесе захтев, а не измири своје обавезе у року остављеном за издавање уверења, исто му се неће издати.
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: