ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заменица председника општине Бач, Марина Балабан присуствовала је данас 17.11.2021. године у Холу зграде Покрајинске владе потписивању уговора за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години за суфинансирање израде планске документације. 
 
Одлуком покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине општини Бач су за потребе израде планског документа План детаљне регулације за просторну целину "Древни Бач са Тврђавом", додељена бесповратна средства у укупном износу од 1.980.000,00 динара.  
 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине расписао је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, за суфинансирање  израде планске документације и то: просторног плана јединице локалне самоуправе, генералног урбанистичког плана, плана генералне регулације и  плана детаљне регулације, у циљу стварања планског основа и подстицања планског уређења простора, ради развоја насељених места, а тиме и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, инфраструктуре, пољопривреде, индустрије, туризма и других привредних грана јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, а представници 15 градова и општина са територије АП Војводине данас су потписали уговоре.