ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИСУСТВОВАЛИ КОНФЕРЕНЦИЈИ НА ТЕМУ 50 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ БАЊСКИХ ЛОКАЛИТЕТА У АП ВОЈВОДИНИ

Представници локалне самоуправе и Туристичке организације општине Бач, присуствовали су данас у Скупштини АП Војводине Конференцији под називом: "Презентација студија развоја педесет потенцијалних бањских локалитета на подручју Аутономне Покрајине Војводине".

Студијe развоја педесет потенцијалних бањских локалитета на подручју Аутономне покрајине Војводине израђенe су у складу са планом активности и програмом рада Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2018. годину и представљају свеобухватну анализу потенцијала природног лековитог фактора, која поред подземних вода укључује и лековита блата, гас и климу. Сам предмет и обим истраживања укључивао је мултидисциплинарни тим стручњака.

Препознато је педесет потенцијалних локалитета у смислу експлоатације природног лековитог фактора, односно инвестирања у развој бањског туризма у наредном периоду. Студије представљају другу, детаљну фазу истраживања, којој је претходила фаза научне оцене балнеолошког потенцијала на подручју АП Војводине. Овим истраживањима формирана је основа за унапређење туристичих производа пре свега кроз инвестирање у природне лековите ресурсе са циљем развоја туристичке понуде на одржив и савремен начин, тежећи светским и европским трендовима.

На сваком од потенцијалних локалитета изведена су детаљна балнеолошка, хидрогеолошка, хидрохемијска, изотопска, климатолошка, просторно развојна и техноекономска истраживања.  Дефинисан је предлог начина коришћења и експлоатације природног лековитог фактора укучујући и просторно-урбанистичку пројекцију терена, архитектонско-грађевинске нацрте места захватања, анализу инфраструктурне опремљености микролокација, као и ,,мапу пута“ за добијање неопходне документације и дозвола за експлоатацију ресурса.

Стручну студију која се бави потенцијалним бањским локалитетима на територији општине Бач, данас је председнику Бориславу Антонићу уручио подпредседник Покрајинске владе, господин Иван Ђоковић.

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИСУСТВОВАЛИ КОНФЕРЕНЦИЈИ НА ТЕМУ 50 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ БАЊСКИХ ЛОКАЛИТЕТА У АП ВОЈВОДИНИ
ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИСУСТВОВАЛИ КОНФЕРЕНЦИЈИ НА ТЕМУ 50 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ БАЊСКИХ ЛОКАЛИТЕТА У АП ВОЈВОДИНИ
ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИСУСТВОВАЛИ КОНФЕРЕНЦИЈИ НА ТЕМУ 50 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ БАЊСКИХ ЛОКАЛИТЕТА У АП ВОЈВОДИНИ
ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИСУСТВОВАЛИ КОНФЕРЕНЦИЈИ НА ТЕМУ 50 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ БАЊСКИХ ЛОКАЛИТЕТА У АП ВОЈВОДИНИ
ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИСУСТВОВАЛИ КОНФЕРЕНЦИЈИ НА ТЕМУ 50 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ БАЊСКИХ ЛОКАЛИТЕТА У АП ВОЈВОДИНИ