Пријава комуналној инспекцији

ШИФРА: 
ИНС-1
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: БРАНИМИР АНИЧИЋ
Радно место: комунални инспектор
Телефон: 021/770-075 лок 130
E-mail: branimir.anicic@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Комунална инспекција Општинске управе Бач обавља поверене послове надзора над спровођењем одредаба Закона о комуналним делатностима и прописа донетих на основу овог Закона. 

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 7 (приземље)

ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011) Одлука о комуналним делатностима („Службени лист општине Бач“, 5/2014) Одлука о радном времену угоститељских објеката, објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу, трговинских и занатских радњи („Службени лист општине Бач“, бр.20/2008, 2/2009, 22/2013 и 18/2015) Одлука о држању кућних љубимаца и домаћих животиња на територији општине Бач („Службени лист општине Бач“, бр. 27/2015 и 33/2015) Одлука о мерама заштити пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штетеи организовању пољочуварске службе („Службени лист општине Бач“, бр.29/2014) Закон о одржавању стамбених зграда и станова („Службени гласник РС“, бр. 44/95,46/98 и 1/01) Одлука о одржавању стамбених зграда и о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист општине Бач“, бр.8/2009) Одлука о постављању мањих монтажних објеката на подручју општине Бач („Службени лист општине Бач“, бр. 1/2005) Одлука о подизању и одржавању спомен обележја на територији општине Бач („Службени лист општине Бач“, бр. 12/2015)
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: