Пружање бесплатне правне помоћи

ШИФРА: 
ГС-18
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: РИСТО СТАРОВИЋ

Телефон: 021/770-075 лок 148
E-mail: risto.starovic@bac.rs
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 214 (II спрат)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: 
ИЗВОРНИ / ПОВЕРЕНИ: