Пружање бесплатне правне помоћи

ШИФРА: 
ГС-18
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: JАРОСЛАВ КУЋЕНИЧ Телефон: 021/6070-075 лок 134
E-mail: jaroslav.kucenic@bac.rs
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 26 (I спрат)

 

Име и презиме: ОЛИВЕРА РАКОЦИЈА Телефон: 021/6070-075 лок 126
E-mail: olivera.rakocija@bac.rs
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 13 (приземље)

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: 
ИЗВОРНИ / ПОВЕРЕНИ: