Уверење о држављанству

ШИФРА: 
ГС-4
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: НАДЕЖДА РАДИЋ
Радно место: матичар
Телефон: 021/770-075 лок 117
E-mail: maticna_sluzba@bac.rs

Име и презиме: ДРАГАНА МАНДИЋ
Радно место: заменик матичара
Телефон: 021/770-075 лок 117
E-mail: dragana.mandic@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Сврха административног поступка је доказивање тражених чињеница. На захтев странке издаје се уверење о држављанству за лица која имају држављанство уписано у књизи држављана или у матичној књизи рођених.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 207 (II спрат)

ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о држављанству
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: