Упис промена података у јединствени бирачки списак

ШИФРА: 
ГС-16
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: ВАТРОСЛАВА ЗАГОРЧИЋ
Телефон: 021/770-075 лок 139
E-mail: vatroslava.zagorcic@bac.rs
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 112 (I спрат)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: 
ИЗВОРНИ / ПОВЕРЕНИ: