Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач и то катастарске парцеле број 23 к.о. Бачко Ново Село, јавним надметањем

Рок за пријављивање: 
29.01.2018. године
AttachmentSize
PDF icon Текскт огласа49.81 KB