ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ OПШТИНЕ БАЧ ПО РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ.

Рок за пријављивање: 
најкасније до 15.11.2021. године до 13,00 часова