ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА НА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ