Документа

Година: 2017
Назив Број документа Орган Величина Документа
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2018. години 355-88/2017-IV-04 Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове 528 kB PDF icon План
План рада инспекције за комуналне послове у 2018. години 355-1-91/2017-IV-04 Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове 526 kB PDF icon План
План интегритета Општине Бач Председник општине 3,1 MB PDF icon План
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове 263 kB PDF icon План
Година: 2018
Назив Број документа Орган Датум Величина Документа
План рада инспекције за заштиту животне средине у 2019. години 355-1-70-IV-02 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове 483 kB PDF icon План
Локални антикорупцијски план за општину Бач 011-87/2018-I Скупштина општине 21/09/2018 4.75MB Package icon План
План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса "Језера Провала" у к.о. Вајска 011-3/2018-I Скупштина општине 07/02/2018 1.25 ΜΒ PDF icon План, Package icon Графички прилози, PDF icon Извештај
План генералне регулације насеља Бач 011-2/2018-I Скупштина општине 07/02/2018 3,8 MB PDF icon План, Package icon Графички прилози
Годишњи план инпекцијског надзора за 2018. годину (канцеларијска и теренска контрола) Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе 89 KB PDF icon План
Година: 2015
Назив Број документа Орган Датум Величина Документа
Просторни план општине Бач 011-26/2015-I Скупштина општине 16/03/2015 3.06MB PDF icon Просторни план општине Бач, Package icon Графички прилози
Година: 2012
Назив Орган Датум Величина Документа
План детаљне регулације за комплекс марине у Бачком Новом Селу Скупштина општине 16/07/2012 11.6 МБ PDF icon ПДР за комплекс марине у Бачком Новом Селу, Package icon Графички прилози, PDF icon Извештај