Документа

Година: 2022
Назив Број документа Датум Величина Документа
Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету општине Бач за 2023. годину 400 -1-50/2022-IV-04 02/11/2022 3.46 MB Package icon Упутство
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету општине Бач за 2023. годину 400-1-60/2022-IV-04 09/12/2022 PDF icon Извештај
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2022. годину 400-1-48-3/2022-IV-04 27/10/2022 PDF icon Извештај
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2022. годину 400 -1-32/2022-IV-04 06/06/2022 878.46 KB PDF icon Извештај
Одлука о буџету Општине Бач за 2023. годину 011-72/2022-I 16/12/2022 495.02 KB File Одлука
ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ БАЧ по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Бач за 2021. годину 10/11/2022 555.66 KB PDF icon Извештај
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ БАЧ 10/11/2022 484.64 KB PDF icon Извештај
Грађански водич кроз буџет - II ребаланс 2022.година 09/12/2022 1.54 MB File Грађански водич
Година: 2021
Назив Број документа Датум Величина Документа
Упутство за припрему првог ребаланса буџета Општине Бач за 2021. годину 400 -1-5/2021-IV-04 17/03/2021 3,29 MB Package icon Упутство
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета Општине Бач за 2021.годину 27/04/2021 1.23 MB Package icon Одлука
Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса - акције "УКЉУЧИ СЕ И ТИ У БУЏЕТ" 27/04/2021 1.61 MB Package icon Јавни позив
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2021. годину 400 -1-8/2021-IV-04 24/05/2021 507.54 KB File Извештај
Одлука о ребалансу буџета Општине Бач за 2021. годину 011-31/2021-I 24/05/2021 704.83 KB File Одлука
Прелиминарна листа одобрених предлога пројеката акције "УКЉУЧИ СЕ И ТИ У БУЏЕТ" 06-33-4/2021-IV-04 08/06/2021 146 kB PDF icon Прелиминарна листа
Грађански водич кроз буџет за 2021. годину 10/01/2021 1.56 MB File Грађански водич
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Бач за 2022. годину 400-1-6-1/2021-IV-04 31/03/2021 500 kB File План
Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Бач за 2022. годину 400-1-20/2021-IV-04 30/07/2021 3.38MB Package icon Обрасци
Упитник за грађане – укључи се у креирање буџета за 2022. годину 30/07/2021 340 kB Microsoft Office document icon Упитник
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2021. године 401-2-8/2021-IV-04 08/07/2021 288 kB Package icon Извештај
Одлукa о завршном рачуну буџета Oпштине Бач за 2020. годину 011-39/2021-I 25/06/2021 7.94 MB Package icon Одлука и прилози
Грађански водич кроз буџет за 2021. годину - I ребаланс буџета 01/06/2021 1.55 MB File Грађански водич
Документација за припрему 2. ребаланса буџета Општине Бач за 2021. годину 03/09/2021 3,29 MB Package icon Документација
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета Општине Бач за 2021.годину 08/10/2021 884 kB Package icon Одлука и прилози
ЈАВНА РАСПРАВА НАЦРТA ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2022. ГОДИНУ 24/11/2021 848.08 KB Package icon Одлука и прилози
Одлука о другом ребалансу буџета општине Бач за 2021. године 011-64/2021-I 08/11/2021 529.99 KB File Одлука
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2021. године 401-2-14/2021-IV-04 08/10/2021 307.12 KB Package icon Извештај
Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету општине Бач за 2022. годину 400 -1-34-1/2021-IV-04 02/11/2021 498.32 KB File Упутство
Одлука о буџету Општине Бач за 2022. годину 011-70/2021-I 15/12/2021 431.22 KB File Одлука
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ АКЦИЈИ „УКЉУЧИ СЕ И ТИ У БУЏЕТ“ ОПШТИНЕ БАЧ 06-33-10/2021-IV-04 30/12/2021 2.07 MB File Извештај
Грађански водич за буџет - други ребаланс буџета 01/11/2021 1.53 MB File Грађански водич

Pages