Документа

Година: 2021
Назив Број документа Датум Величина Документа
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2021. године 401-2-14/2021-IV-04 08/10/2021 307.12 KB Package icon Извештај
Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету општине Бач за 2022. годину 400 -1-34-1/2021-IV-04 02/11/2021 498.32 KB File Упутство
Одлука о буџету Општине Бач за 2022. годину 011-70/2021-I 15/12/2021 431.22 KB File Одлука
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ АКЦИЈИ „УКЉУЧИ СЕ И ТИ У БУЏЕТ“ ОПШТИНЕ БАЧ 06-33-10/2021-IV-04 30/12/2021 2.07 MB File Извештај
Грађански водич за буџет - други ребаланс буџета 01/11/2021 1.53 MB File Грађански водич
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету општине Бач за 2022. годину 400-1-46/2022-IV-04 09/12/2021 1.65 MB PDF icon Извештај
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2021. годину 400 -1-33-1/2021-IV-04 27/10/2021 2.26 MB PDF icon Извештај
Година: 2020
Назив Број документа Датум Величина Документа
Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о ребалансу буџета Општине Бач за 2020 годину 020-3-10/2020-II 15/01/2020 2,32 MB Package icon Одлука
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2020. годину 400 -1-10/2020-IV-04 06/01/2020 2.9MB Package icon Обрасци
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета Општине Бач за 2020.годину 400-1-12/2020-IV-04 30/01/2020 146 kB PDF icon Извештај
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2020.годину 011-1/2020-I 07/02/2020 2,94 MB PDF icon Одлука
Грађански водич кроз буџет за 2020. годину - I ребаланс 20/02/2020 1,95 MB File Грађански водич
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Oпштине Бач за 2021. годину 016-04-13-4/2020-IV-04 31/03/2020 498 Kb File План
Упутство за припрему Одлуке о буџету за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину 400-1-29/2020-IV-04 24/07/2020 2,95 MB Package icon Обрасци
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ 18/09/2020 762 kB Package icon Одлука
Одлукa о завршном рачуну буџета Oпштине Бач за 2019. годину 011-68/2020-I 15/09/2020 3,66 MB Package icon Одлука и прилози
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2020. године 401-2-8/2020-IV-04 13/07/2020 1,51 MB Package icon Извештај
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета Општине Бач за 2020.годину 400-1-37/2020-IV-04 05/10/2020 1,68 Mb PDF icon Извештај
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2020.годину 011-111/2020-I 19/10/2020 3,05 Mb PDF icon Одлука
Укључи се у креирање буџета Општине Бач за 2021. годину 01/09/2020 335 kB Microsoft Office document icon Упитник
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ 24/11/2020 1.71 MB Package icon Одлука
Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Бач за 2021. годину 400 -1-42/2020-IV-04 08/11/2020 500 kB File Упутство
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2020. годину 400 -1-43/2020-IV-04 11/11/2020 500 kB File Упутство
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета Општине Бач за 2020.годину 25/11/2020 1.5 MB Package icon Одлука
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Oдлуке о буџету општине Бач за 2021. годину 400 -1-45/2020-IV-04 09/12/2020 509kB File Извештај
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2020. годину 400 -1-46/2020-IV-04 11/12/2020 511 kB File Извештај
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2020. године 15/10/2020 1,41 MB Package icon Извештај
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2020.годину 011-138/2020-I 18/12/2020 753 kB File Одлука
Одлука о буџету Општине Бач за 2021. годину 011-139/2020-I 18/12/2020 680 kB File Одлука
Година: 2019
Назив Датум Величина Документа
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину 05/03/2019 1,96 MB File Грађански водич

Pages