Документа

Година: 2019
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Документа
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину Одељење за буџет и финансије 05/03/2019 1,96 MB File Грађански водич
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2019. годину 400-1-7/2019-IV-04 Одељење за буџет и финансије 05/03/2019 497 kB File Упутство
Година: 2018
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Документа
Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2018.године 011-104/2018-I Скупштина општине 18/12/2018 149kB PDF icon Одлука
Одлуку о ребалансу буџета општине Бач за 2018.годину 011-105/2018-I Скупштина општине 18/12/2018 2.98 MB PDF icon Одлука
Одлука о буџету Општине Бач за 2019. годину 011-106/2018-I Скупштина општине 18/12/2018 2.74 MB PDF icon Одлука
Припрема трећег ребаланса буџета за 2018. годину 400 -1- 47-1/2018-IV-04 Одељење за буџет и финансије 28/11/2018 3.52 MB Package icon Обрасци
Ревидирано упуство за припрему Одлуке о буџету за 2019. годину 400 -1-46/2018-IV-04 Одељење за буџет и финансије 19/11/2018 0,98 MB Package icon Обрасци
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2018. године 401-2-12/2018-IV-04 Одељење за буџет и финансије 12/10/2018 1.54MB Package icon Извештај
Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2018.године 011-85/2018-I Скупштина општине 21/09/2018 171 kB PDF icon Одлука
Одлуку о ребалансу буџета општине Бач за 2018.годину 011-84/2018-I Скупштина општине 21/09/2018 2,41 MB Package icon Одлука
Припрема другог ребаланса буџета за 2018. годину Одељење за буџет и финансије 15/08/2018 4,01 MB Package icon Обрасци
Упуство за припрему буџета - 2019. година Одељење за буџет и финансије 01/08/2018 3 MB Package icon Обрасци
Извештај о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2018. године 401-1-8/2018-IV-04 Председник општине 13/07/2018 1,64 MB Package icon Извештај
Одлука о завршном рачуну буџета општине Бач за 2017. годину 011-67/2018-I Скупштина општине 27/06/2018 135 kB File Oдлука
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја предлога завршног рачуна буџета Општине Бач за 2017. годину 18-184/18 15/06/2018 840 kB PDF icon Извештај
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја предлога завршног рачуна буџета Општине Бач за 2017. годину 15/06/2018 840 kB PDF icon Извештај о ревизији
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2018. годину 011-25/2018-I Одељење за буџет и финансије 27/04/2018 2,1 MB Package icon Одлука
Припрема првог ребаланса буџета за 2018. годину Одељење за буџет и финансије 19/03/2018 4,01 MB Package icon Обрасци
Година: 2017
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Документа
Одлука о буџету Општине Бач за 2018. годину са прилозима 011-126/2017-I Скупштина општине 18/12/2017 2,37 MB PDF icon Одлука, Package icon Прилози
Припрема буџета за 2018. годину Одељење за буџет и финансије 29/11/2017 3.7 MB Package icon Обрасци
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2017. годину 011-94/2017-I Скупштина општине 02/10/2017 2,03 MB PDF icon Одлука
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индирекнтих корисника буџета општине Бач за 2017. годину 405-1-90/2017-IV-02 Одељење за буџет и финансије 26/07/2017 480 kB PDF icon Упутство
Година: 2016
Назив Број документа Орган Датумsort ascending Величина Документа
Одлука о буџету општине Бач за 2017. годину 011-170/2016-I Скупштина општине 20/12/2016 364 kB File Одлука
Припрема буџета за 2017. годину Одељење за буџет и финансије 01/12/2016 3,98 MB Package icon Обрасци
Ревидирано упутство за припрему одлуке о буџету Oпштине Бач за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину 401-1-38/2016-IV Одељење за буџет и финансије 30/11/2016 132 kB File Упутство
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2016. годину 011-156/2016-I Скупштина општине 07/11/2016 714 kB Microsoft Office document icon Одлука
Одлука о усвајању извештаја о изрвршењу буџета општине Бач за период 01.01. - 30.09.2016. године 011-157/2016-I Скупштина општине 07/11/2016 17 kB File Одлука
Извештај о извршењу буџета општине Бач за период од 01.01.2016. год до 30.09.2016.године Председник општине 14/10/2016 306 kB File Извештај
Одлука о усвајању извештаја о изрвршењу буџета општине Бач за период 01.01. - 30.06.2016. године 011-134/2016-I Скупштина општине 12/09/2016 16 kB File Одлука
Извештај о извршењу буџета општине Бач за период од 01.01.2016. год до 30.06.2016.године Председник општине 12/09/2016 284 kB Microsoft Office document icon Извештај

Pages