Документа

Година: 2017
Назив Број документа Орган Датум Величина Документа
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индирекнтих корисника буџета општине Бач за 2017. годину 405-1-90/2017-IV-02 Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе 26/07/2017 480 kB PDF icon Упутство
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2017. годину 011-94/2017-I Скупштина општине 02/10/2017 2,03 MB PDF icon Одлука
Одлука о буџету Општине Бач за 2018. годину са прилозима 011-126/2017-I Скупштина општине 18/12/2017 2,37 MB PDF icon Одлука, Package icon Прилози
Година: 2018
Назив Број документа Орган Датум Величина Документа
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2018. године 401-2-12/2018-IV-04 Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе 12/10/2018 1.54MB Package icon Извештај
Извештај о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2018. године 401-1-8/2018-IV-04 Председник општине 13/07/2018 1,64 MB Package icon Извештај
Ревидирано упуство за припрему Одлуке о буџету за 2019. годину 400 -1-46/2018-IV-04 Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе 19/11/2018 0,98 MB Package icon Обрасци
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2018. годину 400 -1- 47-1/2018-IV-04 Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе 28/11/2018 3.52 MB Package icon Обрасци
Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2018.године 011-85/2018-I Скупштина општине 21/09/2018 171 kB PDF icon Одлука
Одлуку о ребалансу буџета општине Бач за 2018.годину 011-84/2018-I Скупштина општине 21/09/2018 2,41 MB Package icon Одлука
Одлука о завршном рачуну буџета општине Бач за 2017. годину 011-67/2018-I Скупштина општине 27/06/2018 135 kB File Oдлука
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2018. годину 011-25/2018-I Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе 27/04/2018 2,1 MB Package icon Одлука
Година: 2016
Назив Број документа Орган Датум Величина Документа
Ревидирано упутство за припрему одлуке о буџету Oпштине Бач за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину 401-1-38/2016-IV Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе 30/11/2016 132 kB File Упутство
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2016. годину 400-1-20/2016-IV-02 Општинска управа 02/06/2016 167 kB PDF icon Упутство
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2016. годину 400-1-10/2016-IV-02 Општинска управа 01/03/2016 167 kB PDF icon Упутство
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2016. годину 011-40/2016-I Скупштина општине 23/03/2016 520 kB File Oдлука
Одлука о буџету општине Бач за 2017. годину 011-170/2016-I Скупштина општине 20/12/2016 364 kB File Одлука
Одлука о усвајању извештаја о изрвршењу буџета општине Бач за период 01.01. - 30.09.2016. године 011-157/2016-I Скупштина општине 07/11/2016 17 kB File Одлука
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2016. годину 011-156/2016-I Скупштина општине 07/11/2016 714 kB Microsoft Office document icon Одлука
Одлука о усвајању извештаја о изрвршењу буџета општине Бач за период 01.01. - 30.06.2016. године 011-134/2016-I Скупштина општине 12/09/2016 16 kB File Одлука
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2016. годину 011-133/2016-I Скупштина општине 12/09/2016 732 kB Microsoft Office document icon Одлука
Година: 2015
Назив Број документа Орган Датум Величина Документа
Извештај о извршењу буџета општине Бач за период од 01.01.2015. год до 30.06.2015.год 400-1-12/2015-IV-02 Председник општине 31/07/2015 2.87 MB Microsoft Office document icon Извештај
Одлука о усвајању извештаја о изрвршењу буџета општине Бач за период 01.01. - 30.06.2015. године 011-93/2015-I Скупштина општине 21/09/2015 24 kB Microsoft Office document icon Одлука
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2015. годину 011-92/2015- I Скупштина општине 21/09/2015 638 kB File Одлука
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2015. годину 011-78/2015-I Скупштина општине 29/06/2015 608 kB Microsoft Office document icon Одлука
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2015. годину 011-46/2015-I Скупштина општине 27/04/2015 508 kB File Одлука
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2015. годину 011-25/2015-I Скупштина општине 16/03/2015 585 kB File Одлука
Одлука о буџету општине Бач за 2015. годину 011-139/2014-I Скупштина општине 22/12/2014 450kB File Одлука
Одлука о усвајању извештаја о изрвршењу буџета општине Бач за период 01.01. - 30.09.2015. године 011-128/2015-I Скупштина општине 18/12/2015 24kB Microsoft Office document icon Одлука
Одлука о буџету општине Бач за 2016. годину 011-127/2015-I Скупштина општине 18/12/2015 394 kB File Одлука
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2015. годину 011-126/2015-I Скупштина општине 18/12/2015 722 kB File Одлука

Pages