ЈАВНА РАСПРАВА

ЈАВНА РАСПРАВА – ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА У ОПШТИНИ БАЧ У ПЕРИОДУ 2021 – 2023 ГОДИНЕ

Објављено дана: 13.10.2020. године

 

Начин учешћа у јавној расправи

Адресе за слање коментара:

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ БАЧ 2020-2025 И АКЦИОНОГ ПЛАНА - ПЛАНА РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ

Објављено дана: 18.09.2020. године

Pages