ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ КОЈА ПРИПАДАЈУ КАТЕГОРИЈИ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Општина Бач, спроводи пројекат ''Иновативан и одржив приступ тржишту рада рањивих група у општини Бач'' у оквиру којег се расписује Јавни позив за доделу нове опреме за самозапошљавање незапослених лица са територије општине Бач која припадају категорији теже запошљивих, а на који могу да се јаве сва заинтересована лица са територије општине Бач.

Бесповратна помоћ подразумева подршку у виду набавке нове опреме у вредности до 250.000,00 динара по лицу, за самозапошљавање незапослених лица која припадају категорији теже запошљивих (отварање предузетничке радње, оснивања задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос). 
Рок за пријаву на Јавни позив је 15.03.2023. године

Образац пријаве са пратећом документацијом можете преузети овде.