Конкурс за доделу стипендија за ученике и студенте припаднике ромске националности са пребивалиштем на територији општине Бач у школској 2023/2024 години