ОГЛАСИ

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач и то катастарске парцеле број 1643/4 и 1652/4 к.о. Бач, у улици Добровољачка у Бачу

Оглас за попуну радног места бр. 30-3-26/2017-IV-05 – раднице у вешерници у оквиру пројекта ''Помоћ у кући за старе и особе са инвалидитетом у општини Бач''

Објављено: 04.09.2017. године

Оглас за попуну радног места бр. 30-3-7/2017-IV-05 – координатор/киња на пројекту ''Помоћ у кући старима и особама са инвалидитетом у општини Бач''

Објављено: 04.07.2017. године

Јавни оглас - ради давања у закуп непокретности - центра за сушење воћа и поврћа и хладњаче за воће и поврће са санитарно пословним објектом у Бачу путем прикупљања писмених понуда

Pages