Јавни конкурс за финансирање/суфинасирање трошкова редовних активности и пројеката Удружења грађана, фондова и осталих Организација цивилног друштва из буџета општине Бач за 2016. годину

Дана, 24. фебруара 2016. Године председник општине Бач расписао је Јавни Конкурс за финансирање/суфинасирање трошкова редовних активности и пројеката Удружења грађана, фондова и осталих Организација цивилног друштва из буџета општине Бач за 2016. Годину.

Средства се додељују Удружењима за финансирање/суфинансирање:

  • трошкова редовних активности Удружења и
  • пројеката Удружења.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЈЕ 04.03.2016. године

Све додатне информације се могу добити позивом на број 021/770 075, локал 120