ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА

Канцеларија за локални економски развој општине Бач обавештава сва заинтересована правна лица, пољопривредна газдинства  и предузетнике да је Развојни фонд АПВ расписао следеће конкурсе:
Правна лица и предузетници могу да конкуришу на:

 • Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
 • Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства
 • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
 • Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма
 • Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма

Више информација о овим конкурсима може се пронаћи на http://www.rfapv.rs/pravna_lica_i_preduzetnici.html
 
Пољопривредна газдинства могу да конкуришу на следеће:   

 • Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма
 • Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма
 • Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду
 • Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
 • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди
 • Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације

Више информација о овим конкурсима може се пронаћи на : http://www.rfapv.rs/poljoprivredna_gazdinstva.html
 
За предприступну помоћ- ИПА

 • Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора

Више информација о поменутом конкурсу на : http://www.rfapv.rs/ipa.html