КОНКУРСИ И СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Канцеларија за пољопривреду Општинске Управе Бач обавештава све заинтересоване  да је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао следеће конкурсе:

  • за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години    ( рок за доставу документације 15.04.2019.  телефон за додатне информације  021/487-4430 од 10-14 часова)
  • за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП војводине за 2019. годину ( рок за доставу документације 15.04. 2019. телефон за додатне информације  021/4881-851 од 10-14 часова)
  • за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години   ( рок за доставу документације 15.04.и 01.11.2019 телефон за додатне информације  021/487-4601 од 10-14 часова)

Текст  ових конкурса  и  пријавну документацију можете преузети на сајту Покрајинског секретеријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство  www.psp.vojvodina.gov.rs

 

КОНКУРСИ И СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ