ЗАКАЗАНА ЛИЦИТАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Надлежни орган Општине Бач је дана 14. 09. 2016.г., након прибављене сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине, донео Одлуку у расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Јавна лицитација за ово земљиште, а све према Годишњем програму заштите уређења  и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бач за 2016. годину одржаће се  3., 4., и 5. октобра  у сали КПЦ-Бач, са почетком у 9,00 часова. Лицитација за пољопривредно земљиште у државној својини је предвиђена у свих  шест катастарских општина у општини Бач, док ће на јавном надметању бити   понуђено укупно 5.174,1169 ха државне земље.

Сви заинтересовани понуђачи за учешће у лицитацији могу се пријавити најкасније до 13,00 часова дана 30.09.2016. године.

Оглас за јавну лицитацију и формулар пријаве може се преузети са званичног сајта општинске управе Бач www.bac.rs.

Пољопривредно земљиште на територији општине Бач даје се у закуп на период од једне године, односно за агроекономску 2016/2017 годину, а лицитациони корак износи 1.000,00 динара. За све ближе информације можете се обратити на телефон 021/770-075, лок 149.

Пољопривредно земљиште