РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ИЗБЕГЛИЧКИХ И РАСЕЉЕНИЧКИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа из избегличких и расељеничких породица на територији АП Војводине.

Право на учешће по овом позиву имају лица која имају у складу са законом статус избеглих или расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији АП Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању фонда (21.децембар 2006. године) и која имају дете које похађа други, трећи или четврти разред средње школе.

Јавни позив је отворен од 15. септембра до 15. октобра 2016.године а објављен је на сајту Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима а све додатне информације могу се добити и у Општинској управи Бач, трг Др Зорана Ђинђића 2 канцеларија бр.12 или на тел.770-075 лок.119.

Пријаве на Јавни позив се подносе непосредно Фонду или путем поште препоручено на адресу Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима , Булевар Михајла Пупина 25, 21000 НОВИ САД.