January 2021

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА - ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Центар Министарства одбране Нови Сад, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске Србије.

Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса (у прилогу). Више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs, или у центру Министарства одбране Нови Сад у Канцеларији министарства одбране за локалну самоуправу у општини места пребивалишта, где могу поднети и пријаву.

После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази у један од три центра за обуку Војске Србије-Сомбор, Ваљево или Лесковац.
Закон о војној радној и материјалној обавези, прописује да служење војног рока траје шест месеци.

Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника.
Центар министарства одбране Нови Сад

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КАНДИДАТА ЗА СЛУШАОЦЕ КУРСА ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2021. години навршавају од 19 до 30 година живота.
Општи услови:

  • да је држављанин Републике Србије;
  • да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
  • да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
  • да је здравствено способан за војну службу;
  • да није одслужио војни рок са оружјем и
  • да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

  • да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
  • да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и биографију.
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће:
уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и
писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.

4. Закључивање уговора
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2021. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. Гласник РС“, бр. 88/09, 95/10 и 38/18) и члана 4. Став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Сл. Гласник РС“, бр.100/2011), позивамо сва лица мушког пола, рођена 2003. год.и старијих годишта која нису уведена у војну евиденцију, да се јаве у

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 
ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ НОВИ САД
КМО ЗА ОПШТИНУ БАЧ
УЛ. ТРГ ДР. ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2
 

ради увођења у војну евиденцију

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког понедељка у времену од 09,00  до  15,00 часова

У периоду од  18.01.2021.  до  28.02.2021. године

 

Центар Министарства одбране Нови Сад

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2021 ГОДИНИ

Општина Бач је објавила Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне заштите у 2021 години. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања, односно најкасније до 29.01.2021 године. Све информације у вези са конкурсом могу се добити на е-mail: konkursi.udruzenja@bac.rs

Конкурсну документацију можете преузети овде

ВАЖНО: УПУТСТВО О ПОСТУПАЊУ ПРИЛИКОМ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Дана 13. јануара 2021.г. Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде издала је Упутство јединицама локалних самоуправа, са којим упознајемо јавност:

 - Упутство о поступању приликом спровођења поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.pdf

 

Упутство за јединице локалне самоуправе објављено на сајту Управе за пољопривредно земљиште може се пронаћи на следећем линку:

https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/vest/uputstvo-o-postupanju/

 

Канцеларија за пољопривреду

Општина Бач

 

ПРЕДСЕДНИК ОБИШАО ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Председник општине Бач Др Стева Панић је заједно са својим помоћником Николом Вулетићем данас 10.01.2020. у послеподневним часовима обишао зимску службу ЈКП "Тврђава" Бач. 
Како је том приликом истакнуто целокупна механизација овог предузећа је спремна и са првим снегом који је данас почео да пада у свим насељеним местима наше општине, креће се са радом. 
Обезбеђене су довољне количине ризле и соли, те ће сви путни правци на време бити проходни и безбедни, закључено је након посете.

ПРЕДСЕДНИК ОБИШАО ЗИМСКУ СЛУЖБУ
ПРЕДСЕДНИК ОБИШАО ЗИМСКУ СЛУЖБУ
ПРЕДСЕДНИК ОБИШАО ЗИМСКУ СЛУЖБУ
ПРЕДСЕДНИК ОБИШАО ЗИМСКУ СЛУЖБУ

НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ

На сајту председника Републике Србије, се у категорији "НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ", промовишу позитивне приче, истакнути појединци, успешни ђаци, уметници. Прича о колекционару бачких успомена, најстаријој апотеци на овим просторима, традицији и изазовима у богатој лекарској каријери истакнутог педијатра и члана Академије медицинских наука Српског лекарског друштва Др Ервину Гебауеру објављена је данас у овом сегменту. Целокупан интервју можете прочитати на линку испод.

НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ

ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА У ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

Вечерњој служби уочи Божића у православној цркви Светог Јована Богослова у Бачу,  присуствовао је председник Скупштине општине Бач, Драган Амиџић. 
Поруке верницима које су упућене у време најрадоснијег хришћанског празника позивају на мир и слогу, као и међусобно поштовање свих наших различитости, које нас чине у душама богатијима и срцима поноснијима. 
Истакнуто је да ће година пред нама бити пуна изазова, те да се само заједничким деловањем и вером можемо изборити са свим препрекама.

ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА У ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

ЧЕСТИТКА

СВИМ СВОЈИМ СУГРАЂАНИМА КОЈИ БАДЊИ ДАН И БОЖИЋ ПРОСЛАВЉАЈУ ПО ЈУЛИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ, ОПШТИНА БАЧ ЧЕСТИТА НАЈРАДОСНИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ПРАЗНИКЕ УЗ ЖЕЉУ ДА ИХ ПРОВЕДЕТЕ У МИРУ И БЛАГОСТАЊУ СА СВОЈИМ НАЈБЛИЖИМА.

ЧЕСТИТКА

Pages