ОДРЖАНА 108. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 10. априла 2019. године одржана је 108. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници је поред чланова Општинског већа, присуствовала и начелница Општинске управе Бач и запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте. 

Седницом је председавао председник општине Бач Борислав Антонић. 
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

 • Утврдило је Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2019. годину и упутило га Скупштини општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог измене и допуне Кадровског плана и упутило га Скупштини општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Општине Бач за 2017. годину и упутило га Скупштини општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Одлуке о Општинској управи општине Бач и упутило га Скупштини општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама и упућује га Скупштини општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама и упућује га Скупштини општине Бач на разматрање и усвајање; 
 •  Утврдило је Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Бач и упућује га Скупштини општине Бач на разматрање и усвајање; 
 • Утврдило је Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Бач и упућује га Скупштини општине Бач на разматрање и усвајање; 
 • Утврдило је Предлог Одлуке о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Бач и упућује га Скупштини општине Бач на разматрање и усвајање; 
 • Донело је Решење о отуђењу неизграђеног уређеног градског грађевинског земљишта, катастарска парцела број: 3774/13, У КОРИСТ „МBG WOOD“ d.o.o Бачка Паланка;
 • Донело је Програм о измени и допуни Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Бач.

Након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОДРЖАНА 108. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 108. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 108. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА