НАРЕДБA ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 22.04.2020.ГОДИНЕ

На основу члана 17. и 18. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба на седници одржаној 22.04.2020. године доноси  НАРЕДБУ
НАРЕЂУЈЕ СЕ Општинској управи Бач да изврши набавку 313 пакета за помоћ социјално угроженим лицима, која по другом основу нису стекла право на пакет у претходном периоду.
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Бач да је ЈКП „Тврђава“ Бач извршила дезинфекцију стамбених зграда колективног становања у Бачу.

Командант Штаба
Борислав Антонић с.р.

НАРЕДБA ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 22.04.2020.ГОДИНЕ
НАРЕДБA ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 22.04.2020.ГОДИНЕ