ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 18. септембра 2020. године, одржана је 2. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 11:00 часова, по позиву председника општине Бач.

Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: Секретар Скупштине Тања Мијић и заменик секретара Скупштине Јарослав Кућенич, Анна Гутеша-руководилац Одељења за финансије и буџет, Наташа Будић и Ристо Старовић- запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте.
Седницом је председавао председник општине Бач, Др Стева Панић.
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

  • ДОНЕЛО ЈЕ ОДЛУКУ о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке o промени Статута општине Бач;
  • ДОНЕЛО ЈЕ ОДЛУКУ о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2020. годину, са Програмом јавне расправе;
  • ДОНЕЛО ЈЕ ОДЛУКУ о спровођењу јавне расправе о Нацрту Плана развоја предшколског васпитања и образовања и образовања у општини Бач 2020-2025 и Акционог плана – Плана развоја предшколског васпитања и образовања општине Бач за 2020. годину.
  • ДОНЕЛО ЈЕ РЕШЕЊЕ о разрешењу Начелника општинске управе Бач;
  • ДОНЕЛО ЈЕ РЕШЕЊЕ о постављењу Вршиоца дужности начелника Општинске управе Бач;
  • ДОНЕЛО ЈЕ РЕШЕЊЕ о постављењу Општинског правобраниоца општине Бач;
  • РАСПИСАЛО ЈЕ јавни конкурс за постављење начелника Општинске управе општине Бач;

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.
 

ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА