10. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ

Дана 23. новембра 2020. године, одржана је 10. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 13:00 часова.
Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: Помоћник председника Општине-Никола Вулетић, Секретар Скупштине–Тања Мијић, Заменик секретара Скупштине-Јарослав Кућенич, Ана Бошкић-директор ПУ Колибри, Анна Гутеша, Оливера Мишан, Ненад Ковач, Наташа Будић, Милијана Савић, Ристо Старовић, Никола Бањац, запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте.

Седницом је председавао председник општине Бач, Др Стева Панић. 

Општинско веће је на одржаној седници, након  разматрања достављеног материјала између осталог

 • УТВРДИЛО Предлог Одлуке о измени Статута општине Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • ДОНЕЛО ОДЛУКУ о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Бач за 2021.  годину, са Програмом јавне расправе;
 • УТВРДИЛО Предлог Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици са децом и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег Програма васпитно – образовног рада за школску 2019/20 годину Предшколске установе „Колибри“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм васпитно – образовног рада за школску 2020/21 годину Предшколске установе „Колибри“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бач непосредном погодбом и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО  Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за инклузију Рома у општини Бач за период од 2021. – 2023. године и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о давању сагласности на употребу имена општине Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Колибри“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о образовању Комисије за праћење ефикасности и ефективности спровођења Плана развоја Предшколског васпитања и образовања у општини Бач за период од 2020. – 2025. године и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о измени Решења о постављању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • УТВРДИЛО Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за младе и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 • ДОНЕЛО РЕШЕЊЕ о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Бач.

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.